Lubomír Bušta

predseda@spolekkoumak.cz

Božena Košnerová

koumak@spolekkoumak.cz

Tereza Terfi Ficová

terfi@spolekkoumak.cz