Oddíl Chvalšiny

19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 6 let do 15 let.

Oddíl se schází každý čtvrtek od 16:30 hodin do 18:00 hodin.

Činnost oddílu je všestranná.

Schůzky oddílu jsou v klubovně v budově mateřské školy ve Chvalšinách, v tělocvičně základní školy nebo v přírodě.

V případě zájmu o přihlášení do oddílu kontaktujte vedoucího oddílu.

Aktuality a důležité informace

NOVINKY a informace pro školní rok 2019/2020:

Oddíl bude rozdělen na dvě části, a to pro malé a velké děti.

– velké dětí ve věku od 10 do 15 let povede Simona Szalajová

– malé děti „skřítky“ ve věku od 5 let do 9 let povede Božena Košnerová

Schůzky budou ve stejném termínu a to každý čtvrtek od 16:30 do 18 hodin a scházet se bude střídavě v klubovně a v tělocvičně.

Náplní našich schůzek budou pestré hry na rozvoj našich smyslů, hry týkající se spolupráce a další. Naučíme se morseovku, vázat uzly a další tábornické dovednosti. Hlavním cílem bude bavit se a užívat si, prostě pryč s nudou.

Těšíme se zejména na nové dětičky – skřítky. První schůzka bude 26.9.2019 v klubovně.

Co jsme dělali na schůzce

Na zprávy z našich schůzek se můžete těšit zase od konce září 2019.

PROGRAM NA KROUŽEK

Všem přejeme krásné slunečné prázdniny.

Další kroužek bude v září dne 26.9.2019.

!! NEZAPOMENOUT !!

pro schůzku v tělocvičně

Každý bude mít boty s bílou podrážkou – nesmí dělat čáry.

Kontakt – oddíl

Božena Košnerová – vedoucí oddílu

Kontaktní adresa

382 08 Chvalšiny čp. 248

Tel.: +420 607 681 520

E-mail: koumak@spolekkoumak.cz

Bankovní účet: 2400457471/2010 Fio Banka

Přihlášení dítěte na kroužek