Oddíl Chvalšiny

19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 10 let do 15 let. Pro mladší děti otevřete záložku RC Chvalšiňáček.

Oddíl se schází každý čtvrtek od 16:30 hodin do 18:00 hodin.

Činnost oddílu je všestranná.

Schůzky oddílu jsou v klubovně v budově mateřské školy ve Chvalšinách, v tělocvičně základní školy nebo v přírodě.

V případě zájmu o přihlášení do oddílu kontaktujte vedoucího oddílu.

Aktuality a důležité informace

První schůzka oddílu je ve čtvrtek dne 26.9.2019 v klubovně.

NOVINKY a informace pro školní rok 2019/2020:

Oddíl bude pro velké dětí ve věku od 10 do 15 let povede jej Simona Szalajová.

Schůzky budou ve stejném termínu a to každý čtvrtek od 16:30 do 18 hodin a scházet se bude střídavě v klubovně a v tělocvičně.

Náplní  schůzek budou pestré hry na rozvoj našich smyslů, hry týkající se spolupráce a další. Naučíme se morseovku, vázat uzly a další tábornické dovednosti. Hlavním cílem bude bavit se a užívat si, prostě pryč s nudou.

Těšíme se na staré, ale i na nové tváře. První schůzka bude 26.9.2019 v klubovně.

Co jsme dělali na schůzce

Na zprávy z našich schůzek se můžete těšit zase od konce září 2019.

PROGRAM NA KROUŽEK

 

Září

26.9.2019 – první schůzka v klubovně – zde si domluvíme co a jak

!! NEZAPOMENOUT !!

pro schůzku v tělocvičně

Každý bude mít boty s bílou podrážkou – nesmí dělat čáry.

Kontakt – oddíl

Božena Košnerová – vedoucí oddílu

Kontaktní adresa

382 08 Chvalšiny čp. 248

Tel.: +420 607 681 520

E-mail: koumak@spolekkoumak.cz

Bankovní účet: 2400457471/2010 Fio Banka

Přihlášení dítěte na kroužek