Letní tábor 2019 – ZAKLÍNAČ

Termín: od neděle dne 30.6.2019 do pátku dne 12.7.2019.

Místo konání:  táborová základna Pírkův Mlýn (u Kaplice)

Cena:  3.650,- Kč

Počet dětí:  50

Na děti budou dohlížet kvalifikovaní vedoucí a zdravotník. Většina vedoucích absolvovala kurzy pro práci s dětmi akreditované Ministerstvem školství.

Hlavní vedoucí tábora:   Mgr. Tereza Ficová – Terfi

Zástupce hlavního vedoucího tábora:  Lubomír Bušta – Luboš

 

Důležité sdělení – vyjmuto ze závažné přihlášky:

  • Návštěvy rodičů na táboře nejsou povoleny, a to z výchovných důvodů a především z hygienických a zdravotních důvodů.
  • U každého dítěte bude určeným pracovníkem tábora při převzetí na tábor provedena prohlídka z důvodu zjištění výskytu vší (hnídy, vši). Dítě, u kterého budou vši zjištěni, nebude přijato na tábor.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLAŠKA NA TÁBOR – PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Termín pro přihlášení na tábor byl do 31.3.2019.

Dne 18.3.2019 byla kapacita tábora naplněna – přihlašování již není možné.

V případě většího počtu přihlášených má přednost při přijetí na tábor dítě, které se zúčastnilo tábora v roce 2018 a dále dítě pravidelně navštěvující oddíl.

Potvrzení o závazném přihlášení dítěte na tábor obdržíte prostřednictvím emailové zprávy. Závazně přihlášené dítě přes přihlašovací formulář obdrží závaznou přihlašku v papírové podobě včetně dalších potřebných dokumentů.

0

volných míst

Kapacita tábora je již naplněna.

Dokumenty

Adresa na tábor:

Táborová základna Pírkův Mlýn
jméno dítěte
Spolek KOUMÁK
382 83 Pohorská Ves

Každý obdržený dopis děti velmi potěší 🙂

Telefonní kontakt v průběhu tábora:

Mgr. Tereza Ficová – hlavní vedoucí tábora

tel: 607578781

Příjezd na tábor:

dne 30.6.2019 (NEDĚLE)  v době od 16:30 hodin do 17:00 hodin

Odjezd z tábora:

dne 12.7.2019 (PÁTEK)  v době od 16:30 hodin do 17:00 hodin

Prosíme o dodržení času odjezdu z tábora z organizačních důvodů. Děkujeme.

Do začátku dalšího letního tábora zbývá ještě: