Jsme spolek nadšených lidí a našim cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit. Spolek Koumák svými aktivitami plynule navázal na činnost v jiném sdružení. Protože jsme cítili, že předchozí sdružení nám neumožňuje naplňovat náš cíl, tak jak bychom chtěli, založili jsem v roce 2013 vlastní spolek – SPOLEK KOUMAK.

Svůj volný čas vedoucí ze Spolku Koumák věnují aktivitám s dětmi už 24 let. Ve Spolku Koumák to bude 10 let v příštím roce, v roce 2023.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. L5984.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny.

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku  – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Dne 30.3.2022 byl Spolek Koumák přijat do Síť pro rodinu, z.s.

Menu