Spolek Koumák

Jsme spolek nadšených lidí a našim cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit. Proto jsme založili  v roce 2013 vlastní spolek – SPOLEK KOUMAK.

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny

Oddíl Chvalšiny

Od 19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 5 let do 15 let.

Činnost oddílu je všestranná, oddíl Chvalšiny má několik kroužků.

Spolek KOUMÁK – pryč s nudou!

CO NÁS ČEKÁ – PŘEHLED AKCÍ SPOLKU KOUMÁK


PRAVIDELNÁ ČINNNOST

pondělí –  16:15 – 17:30 hodin – Zábavné cvičení  v  tělocvičně pro malé děti v doprovodu rodičů – Chvalšiny

úterý – pravidelné schůzky oddílu LMK Křemže

středa – 19:00 – 20:00 hodin – cvičení jóga

čtvrtek –  15:30 – 16:30 hodin – kroužek Hudebně-výtvarné hrátky

čtvrtek –  16:30 – 17:30 hodin – pravidelné schůzky  Kroužek Koumák


VÍKENDOVÉ AKCE A AKCE PRO VEŘEJNOST:

22.6.2024 – Dětský den – akce pro veřejnost – Pohádkový les


CO JSME ZAŽILI:

sobota 5.11.2022 –  Podzimní lampionový průvod  – Chvalšiny – akce pro veřejnost

12.11.2022 – turnaj v Ringu – Chvalšiny – akce pro členy

18.11.2022 – 4. věncování v průjezdu –  Chvalšiny od 16:00 hodin – pro veřejnost

2. 12. 2022 – Tvořivá dílna pro děti a rodiče – pro veřejnost

24. 12. 2022 – 2. 1 .21023 – hra VÁNOČNÍ HLEDÁNÍ   – Chvalšiny

3.2. – 5.2.2023 – Víkendovka Frymburk 2023 (pololetní prázdniny) – akce pro členy

11. 3. 2023 – Jarní bazar a jarmark ve Chvalšinách – akce pro veřejnost

18.3.2023 – Koumák slaví 10 let – narozeninová zábava – Holubov – pro veřejnost

1.4.2023 – 10.4.2023 – akce pro veřejnost – VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA (2023)

23.4.2023 – akce pro veřejnost – Přednáška ke DNI ZEMĚ Hanky Šustrové – Moje udržitelná cesta

2.7.2023 – 14.7.2023 – Letní tábor – TZ Pírkův Mlýn

Menu