Spolek Koumák

jsme spolek nadšených lidí a našim cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit. Spolek Koumák svými aktivitami plynule navázal na činnost v jiném sdružení. Protože jsme cítili, že předchozí sdružení nám neumožňuje naplňovat náš cíl, tak jak bychom chtěli, založili jsem v roce 2013 vlastní spolek – SPOLEK KOUMAK.

Svůj volný čas vedoucí ze Spolku Koumák věnují aktivitám s dětmi už 24 let. Ve Spolku Koumák to bude 10 let v příštím roce, v roce 2023.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. L5984.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny.

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku  – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Dne 30.3.2022 byl Spolek Koumák přijat do Síť pro rodinu, z.s.

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny

Oddíl Chvalšiny

Od 19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 5 let do 15 let.

Oddíl Chvalšiny má několik kroužků. Více informací ZDE.

Činnost oddílu je všestranná.

Schůzky oddílu jsou v klubovně v budově mateřské školy ve Chvalšinách nebo v tělocvičně při základní škole.

V případě zájmu o přihlášení do oddílu kontaktujte vedoucího oddílu.

Spolek KOUMÁK – pryč s nudou!

CO NÁS ČEKÁ – PŘEHLED AKCÍ SPOLKU KOUMÁKPRAVIDELNÁ ČINNNOST

pondělí –  16:15 – 17:30 hodin – Zábavné cvičení  v  tělocvičně pro malé děti v doprovodu rodičů – Chvalšiny

úterý – pravidelné schůzky oddílu LMK Křemže

středa – 15:30 – 17:00 hodin – Montessori kroužek pro děti do 6 let

středa – 19:00 – 20:00 hodin – cvičení jóga

čtvrtek –  16:30 – 17:30 hodin – pravidelné schůzky  Kroužek Koumák

pátek – 15:30 – 17:00 hodin – Montessori kroužek pro děti do 3 let


VÍKENDOVÉ AKCE A AKCE PRO VEŘEJNOST

3.2. – 5.2.2023 – Víkendovka Frymburk 2023 (pololetní prázdniny) – akce pro členy

11. 3. 2023 – Jarní bazar a jarmark ve Chvalšinách – akce pro veřejnost

18.3.2023 – Koumák slaví 10 let – narozeninová zábava – Holubov – pro veřejnost

2.7.2023 – 14.7.2023 – Letní tábor – TZ Pírkův Mlýn


CO JSME ZAŽILI:

sobota 5.11.2022 –  Podzimní lampionový průvod  – Chvalšiny – akce pro veřejnost

12.11.2022 – turnaj v Ringu – Chvalšiny – akce pro členy

18.11.2022 – 4. věncování v průjezdu –  Chvalšiny od 16:00 hodin – pro veřejnost

2. 12. 2022 – Tvořivá dílna pro děti a rodiče – pro veřejnost

24. 12. 2022 – 2. 1 .21023 – hra VÁNOČNÍ HLEDÁNÍ   – Chvalšiny

Podpořte nás nákupem přes Dobromat!

Dobromat.cz - Každým nákupem pomáháte

Jsme členy Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.


Jsme členy Sítě pro rodinu, z.s.

Menu