Spolek Koumák

je spolek nadšených lidí jehož cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. L5984.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny.

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi v oddíle Chvalšiny
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny

Oddíl Chvalšiny

Od 19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 5 let do 15 let.

Oddíl Chvalšiny má několik kroužků. Více informací ZDE.

Činnost oddílu je všestranná.

Schůzky oddílu jsou v klubovně v budově mateřské školy ve Chvalšinách nebo v tělocvičně při základní škole.

V případě zájmu o přihlášení do oddílu kontaktujte vedoucího oddílu.

Spolek KOUMÁK – pryč s nudou!

CO NÁS ČEKÁ – PŘEHLED AKCÍ SPOLKU KOUMÁK

PRAVIDELNÁ ČINNNOST

pondělí –  16:00 – 17:00 hodin – Zábavné cvičení  v  tělocvičně pro malé děti  – Chvalšiny

úterý – pravidelné schůzky oddílu LMK Křemže

středa – od 30.3.2022 do 1.6.2022 – od 16:00 do 17:30 hodin – Montessori kroužek pro děti do 3 let –  Kroužek montessori

čtvrtek –  16:30 – 17:30 hodin – pravidelné schůzky  Kroužek Koumák

pátek – od 1.4.2022 do 3.6.2022 – od 15:00 do 16:30 hodin – Montessori kroužek pro děti od 3 do 6 let –  Kroužek montessori


VÍKENDOVÉ AKCE A AKCE PRO VEŘEJNOST

4.6. 2022 – Dětský den –  Pohádkový les – Chvalšiny – akce pro veřejnost

19.6.2022 – „Tati, pojď si hrát“ – akce na Den otců – Chvalšiny – akce pro veřejnost

3.7.2022 – 15.7.2022 – Letní tábor „VESMÍR“ – TZ Pírkův Mlýn

listopad 2022 – turnaj v Ringu

Podpořte nás nákupem přes Dobromat!

Dobromat.cz - Každým nákupem pomáháte

Jsme členy Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Menu