Letní tábor 2023 – Z pohádky do pohádky

Termín: od neděle dne 2.7.2023 do pátku dne 14.7.2023

Místo konání:  táborová základna Pírkův Mlýn (u Kaplice)

Cena:  5.000,- Kč – uhradit do 30.4.2023 na účet spolku (do poznámky uveďte jméno přihlášeného dítěte) nebo hotově

Počet dětí: 40 dětí

Na děti budou dohlížet kvalifikovaní vedoucí a zdravotník. Většina vedoucích absolvovala kurzy pro práci s dětmi akreditované Ministerstvem školství.


Závazná elektronická přihláška na tábor 2023 byla rozeslána e-mailem dne 20.2.2023.


Důležité sdělení:

Děti se po celou dobu konání tábora budou zdržovat jenom v prostorách tábora či v okolních lesích. Nebudeme realizovat žádné výlety.


Vyjmuto ze závazné přihlášky:

  • Návštěvy rodičů na táboře nejsou povoleny, a to z výchovných důvodů a především z hygienických a zdravotních důvodů.
  • U každého dítěte bude určeným pracovníkem tábora při převzetí na tábor provedena prohlídka z důvodu zjištění výskytu vší (hnídy, vši). Dítě, u kterého budou vši zjištěni, nebude přijato na tábor.
40

Počet volných míst

přihlašování bylo zahájeno dne 20.2.2023

možnost přihlášení do 15.4.2023 nebo

naplnění kapacity –  40 dětí

Adresa na tábor:

Táborová základna Pírkův Mlýn
jméno dítěte
Spolek KOUMÁK
382 83 Pohorská Ves

Každý obdržený dopis děti velmi potěší 🙂

Telefonní kontakt v průběhu tábora:

tel: 607578781 – Lubomír Bušta

Informace k příjezdu a odjezdu z tábora:

Příjezd na tábor:

dne 2.7.2023 (NEDĚLE)  v době od 16:30 hodin do 17:00 hodin

Odjezd z tábora:

dne 14.7.2023 (PÁTEK)  v době od 15:00 hodin do 16:00 hodin

PROSÍME, abyste pro děti nejezdili dříve než v 15:00 hodin, před touto dobou nebudou děti k odjezdu připraveny a budete muset čekat PŘED TÁBOREM do 15:00 hodin. Děkujeme.

Do začátku letního tábora 2023 zbývá ještě:

Menu