Spolek Koumák

Spolek Koumák

je spolek nadšených lidí jehož cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. L5984.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny.

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi v oddíle Chvalšiny
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny

Oddíl Chvalšiny

Od 19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 6 let do 15 let.

Oddíl se schází každý čtvrtek od 16:30 hodin do 18:00 hodin.

Činnost oddílu je všestranná.

Schůzky oddílu jsou v klubovně v budově mateřské školy ve Chvalšinách.

V případě zájmu o přihlášení do oddílu kontaktujte vedoucího oddílu.

Spolek KOUMÁK – pryč s nudou!

CO NÁS ČEKÁ – PŘEHLED AKCÍ SPOLKU KOUMÁK

 

září/říjen 2018 – červen 2019

každý čtvrtek –  pravidelné schůzky oddílu (během prázdnin budeme pracovat na programu)

 

22.6.2018-24.6.2018 – TZ Třísov Hamr 200 let – Třísov

1.7.2018 – 13.7.2018 – Letní dětský tábor

10.11.2018 – Turnaj v Ringu – Chvalšiny

Podpořte nás nákupem přes Dobromat!

Dobromat.cz - Každým nákupem pomáháte

Jsme členy Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.