Spolek Koumák

Spolek Koumák

je spolek nadšených lidí jehož cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. L5984.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny.

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi v oddíle Chvalšiny
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny

Oddíl Chvalšiny

Od 19.9.2013 začal svoji činnost dětský oddíl ve Chvalšinách. Oddíl je určen pro děti od 6 let do 15 let.

Oddíl se schází každý čtvrtek od 16:30 hodin do 18:00 hodin.

Činnost oddílu je všestranná.

Schůzky oddílu jsou v klubovně v budově mateřské školy ve Chvalšinách nebo v tělocvičně při základní škole.

V případě zájmu o přihlášení do oddílu kontaktujte vedoucího oddílu.

Spolek KOUMÁK – pryč s nudou!

CO NÁS ČEKÁ – PŘEHLED AKCÍ SPOLKU KOUMÁK

každý čtvrtek –  pravidelné schůzky oddílu Chvalšiny

 

30.1.2020 – 2.2.2020 – Zimní víkendovka

17.4.2020 – 19.4.2020 – Víkendovka – Stezka 2020 – Chvalšiny

7.6.2020 – Dětský den – Chvalšiny

červenec 2020 – Letní tábor – TZ Pírkův Mlýn

Podpořte nás nákupem přes Dobromat!

Dobromat.cz - Každým nákupem pomáháte

Jsme členy Radambuku – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.