V neděli dne 1.6.2014 se děti ve Chvalšinách prošly Pohádkovým lesem.  V lese potklaly myšku se zajícem a musely skákat v pytli a prolézt strachovým pytelem. Rytíři a jeho kamarádovi pomohly udolat tříhlavého draka a s indiány zase lovily bizona. S klaunama musely zdolat náročné lanové překážky. V lese na děti ještě čekali kouzelníci, čarodejnice a Šmoulové. Na konci cesty si vyzkoušely hasičský útok a zastřílely si. Zato, že splnily všechny náročné úkoly dostaly od vodníků balíček s odměnou a upekly si špekáček. Pohádkovou cestu lesem si prošlo 121 dětí společně s rodiči.

Poděkování:

Touto cestou bych chtěla poděkovat za finanční podporu Obci Chvalšiny, Vlastě Novákové – Smíšené zboží Chvalšiny, Františku Klimešovi – Točená zmrzlina Chvalšiny a Janu Minaříkovi – Elektromontáže.

Také děkuji Mysliveckému sdružení Chvalšiny, které zajistilo pro děti špekáčky a dále všem, kteří pomohli s organizací Dětského dne.

 

Nejsou komentáře

Zanechte komentář

Your email address will not be published.