Co bylo a co nás u KOUMÁKA ještě čeká

V měsíci květnu se prostory ZŠ Chvalšiny zaplnily dětmi z blízkého okolí, které přijely bojovat o medaile. A to v soutěži Stezka 2017, kde se musely ukázat jako zdatné a chytré děti. Bylo několik kategorií a v každé z nich byly děti spojené do dvojic – do hlídek. Každá z nich absolvovala okruh kolem Chvalšin, kde plnily několik úkolů, např. uzly, zdravověda, zatloukání hřebíku, poznávání rostlin, živočichů a mapových značek, střelba ze vzduchovky a další. Nestalo se, že by některá z hlídek nedošla do cíle nebo se cestou ztratila. Během odpoledne, kdy rozhodčí vyhodnocovali všechny kategorie, děti měly k dispozici hry v tělocvičně a na hřišti, kde hrály turnaje ve vybíjené. Počasí nám přálo natolik, že rozhodčí ze stanovišť byli za celý ten den pěkně červení. Celá prosluněná sobota se tedy vyvedla se vším všudy. Samotné vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen bylo v dopoledních hodinách v neděli. Vítězové měli velkou radost a poražení tak dostali motivaci do další Stezky.

O několik dní později, ale už v měsíci červnu náš spolek uspořádal dětský den. Letošní rok jsme byli za pohádkové postavy a úkoly se vztahovaly právě k dané pohádce. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko na předem připravenou kartičku, která sloužila jako klíč k odměně. Cestou se děti neměly čeho bát, protože víly, Karkulka, Ledová královna a i vodníci byli velice hodní a s úsměvem pomáhali s úkoly. Když se na kartičce dítko dopočítalo deseti razítek, mohlo úspěšně dojít na samotný konec, kde si vyzvedlo odměnu. Malé děti se mohly radovat z omalovánek, pastelek, ale také z dobrůtek a větší děti ze sešitu, rozvrhu do školy a psacích potřeb. Mimo jiné byla i možnost opečení špekáčku díky mysliveckému sdružení. Průběh dětského dne byl tedy vyvedený. Jen účast byla menší, než obvykle. Možná z důvodu dalších dětských dnů v blízkém okolí. Doufáme, že v následujícím roce 2018 bude účast zas tak hojná jako minulé roky.

Tím jsme v měsíci září a rádi bychom vás 11. 11. 2017 pozvali na turnaj v Ringu, který se uskuteční v dopoledních a odpoledních hodinách v místní tělocvičně ZŠ.

A od 21.9.2017 se opět scházíme v naší klubovně na pravidelné čtvrteční schůzky a to v době od 16:30 hodin do 18:00 hodin.  Více informací naleznete na našich webových stránkách www.spolekkoumak.cz.

Naše díky za uplynulé čtyři měsíce patří: panu řediteli ZŠ a MŠ Chvalšiny, sponzorům dětského dne a letního tábora a nakonec všem, kteří vypomáhali na stanovištích na všech námi zorganizovaných akcích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Chcete-li pokračovat, musíte souhlasit s podmínkami

Menu